Tuesday, April 10, 2012

โปรแกรมเครื่องมือออนไลน์สร้างชาร์ต แผนภูมิหรือไดอะแกรมฟรี

โปรแกรมเครื่องมือออนไลน์สร้างชาร์ต แผนภูมิหรือไดอะแกรม ฟรี หรือฟรีแอบส์ (Applications)เสริมของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์กูเกิ้ลโครม คลิกติดตั้งง่ายๆผ่านทางส่วนขยายของ GoogleChrome ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกฟรี มีที่จัดเก็บไฟล์ฟรีใช้งานได้ง่ายๆ เหมาะสำหรับการเขียนสรุปแผนผังทางการวางแผนงาน แสดงขั้นตอนหรือลำดับความคิดทางการออกแบบสร้างสรรค์ เป็นการสรุปกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน ที่ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้งานในการนำเสนอ ผลสรุปการทำงานโครงการใดๆ เป็นภาคภาษาอังกฤษ ตอนนี้ยังไม่สนับสนุนภาษาไทย แต่สะดวกและง่ายต่อการสร้าง ออกแบบ แก้ไข บันทึกจัดเก็บออนไลน์ได้ โดยสามารถส่งออกเป็นไฟล์ภาพ .jpg และ.png ลงมาจัดเก็บใช้งานได้ ก่อนใช้งานต้องติดตั้ง Google Chrome Web Browser ของ Google และ เป็นสมาชิกอีเมลของเขาก่อนนะครับ ยังมีโปรแกรมฟรีของกูเกิ้ลให้ใช้อีกเยอะ ลองดูนะครับ ในภาพนี้คือผลงานทดลองใช้สร้างแผนภูมิแสดง-สรุปขั้นตอนการทำงานการออกแบบแบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี 

No comments:

Post a Comment